ISO 14001

ISO 14001:2004 - specifică cerințele pentru sistemul de control al activitatilor desfasurate pentru a permite Companiei să dezvolte și să implementeze o politică și obiective de protectie a mediului, care să ia în considerare cerințele legale si alte cerințe la care organizația subscrie, precum și informații cu privire la aspectele de mediu semnificative, aspecte de mediu pe care Compania le identifică ca pe cele pe care le poate controla și pe cele pe care le poate influența:

  • utilizarea de resurse naturale,
  • gestiunea si eliminarea deseurilor,
  • consumul de energie.

ISO 14001:2004. BENEFICII

  • Imbunatatirea performantei de mediu prin intermediul organizatiei.
  • Integrarea usoara intr-un sistem de management al calitatii.
  • Siguranta legala ca urmare a observarii sistemice a legislatiei de mediu in vigoare.
  • Cresterea implicarii angajatilor, a motivatiei si angajamentului.
  • Economie de costuri printr-o gandire si actiune sistemica si proactiva.
  • Cresterea increderii clientilor, a agentiilor guvernamentale si a asiguratorilor.
  • Participarea activa la minimalizarea poluarii

IsoCertificate ofera servicii de inspectie, de evaluare si certificare pentru ISO 14001:2004.